przewierty i przeciski

przewierty · przeciski

Przewierty, przeciski

Bezwykopowe metody budowy infrastruktury podziemnej to metody popularne na całym świecie. Wykorzystują one technologie przewiertów oraz przecisków, co do minimum ogranicza wszelkie prace ziemne oraz konieczność tworzenia zaplecza budowy. Dzięki temu można szybko i bezpiecznie przeprowadzić budowę instalacji rurociągowych bez ujemnych skutków dla środowiska naturalnego oraz mieszkańców terenów zurbanizowanych.

Oferujemy następujące metody bezwykopowe

przewierty poziome - umożliwiają bezkolizyjne układanie rurociągów pod przeszkodami terenowymi takimi jak na przykład jezdnia, rzeka, utwardzony plac czy torowisko. Brak konieczności wykonania wykopów sprawia, że wyeliminowane zostają zakłócenia w ruchu pieszym i drogowym, a realizacja prac przebiega znacznie szybciej. Wiertnice służące do wykonania przewiertów charakteryzują się niewielkimi rozmiarami, dzięki czemu można wykorzystywać je praktycznie w każdych warunkach terenowych. Jednocześnie system sterowania i kontroli przewiertu umożliwia dużą dokładność i wysoką jakość wykonywanych prac.

przeciski hydrauliczne - polegają na rozpychaniu ziemi na wymiar wtłaczanych drągów przeciskowych. Po wykonaniu przepychu, w trakcie wycofywania tłoczyska, otwór zostaje powiększony do wymaganej średnicy z jednoczesnym wciągnięciem za sobą rury. Przy tej technologii gleba nie jest odbierana, lecz zagęszczana w miarę wzrostu objętości otworu, wytwarzanego narzędziem, przepychanym przez glebę. Zaletą tej technologii są małe gabaryty urządzenia co powoduje, iż ustawienie maszyny nie wymaga dużych wymiarów komory montażowej co jest szczególnie istotne przy pracach na silnie zurbanizowanym terenie.

Zalety technologii bezwykopowych

  1. niższe koszty w porównaniu do tradycyjnych metod
  2. minimalizacja robót ziemnych
  3. brak konieczności niszczenia nawierzchni dróg oraz kosztownego przywracania pierwotnego stanu
  4. brak potrzeby wstrzymywania ruchu ulicznego i torowego
  5. brak hałasu typowego dla robót z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu
  6. ograniczony wpływ na środowisko naturalne

linki